PROF. STANISŁAW FIRLEJ

Wiolonczela / Cello

Język: Polski / Angielski / Rosyjski

180,00 PLN / 45 minut

Wiolonczelista, jest jednym z bardziej znanych wirtuozów gry na tym instrumencie w Polsce. Gruntowne studia muzyczne pozwoliły mu rozwinąć szeroką działalność koncertową nie tylko w kraju, ale także za granicą. 

Studia odbywał w Konserwatorium im. P. Czajkowskiego w Moskwie pod kierunkiem prof. Galiny Kozołupowej i Natalii Gutman. Później ukończył jeszcze Letnią Akademię Muzyczną “Accademia Chigiana” w Sienie w klasie Andre Navarry. 

Stanisław Firlej zadebiutował w Sankt Petersburgu wykonując z orkiestrą Konserwatorium koncert wiolonczelowy B-dur L. Boccheriniego po uzyskaniu I nagrody za najlepsze wykonanie tego utworu na konkursie ogłoszonym przez uczelnię. Później otrzymał V nagrodę na Międzynarodowym Konkursie “Gaudeamus” w Rotterdamie w kategorii duetu /z pianistką Anną Wesołowską – Firlej/. Duet ten koncertował w Hiszpanii, Francji, Niemczech, Holandii, a także na wielu znanych festiwalach muzycznych w kraju i za granicą m.in. na Festiwalu im. George Sand w Nohant/. W latach 1976-1984 Stanisław Firlej był koncertmistrzem i solistą Orkiestry Kameralnej Filharmonii Narodowej pod dyr. K. Teutscha. Z zespołem tym koncertował w wielu krajach świata w tym w Japonii, Australii, Nowej Zelandii, Ameryce Północnej i Południowej wykonując koncerty J. Haydna i L. Boccheriniego. 

Dokonał wielu nagrań płytowych muzyki wiolonczelowej jak: Sonata “Arpeggione” F. Schuberta z pianistą P. Badurą – Skodą, Dzieła kameralne  F. Chopina na wiolonczelę i fortepian oraz Miniatury wiolonczelowe z pianistką A. Wesołowską-Firlej, a także Tria fortepianowe F. Schuberta z Rubinstein – Trio. Nagrywał także muzykę kameralną z takimi artystami jak J. Olejniczak, W. Brodski. 

Prowadzi klasę wiolonczeli na mistrzowskich kursach muzycznych w Łańcucie i Lusławicach.

Stanisław Firlej jest także założycielem łódzkiej orkiestry kameralnej Polish Camerata, z którą, jako dyrygent, odbył wiele tournee koncertowych m.in. w Hiszpanii, Francji i Holandii. 

Artysta jest profesorem zwyczajnym i prowadzi klasę wiolonczeli w Akademii Muzycznej w Łodzi. W 2015 roku otrzymał tytuł doktora honoris causa tej uczelni.