dr hab. Ewa Guzowska prof. AMP

Altówka / Viola

Język: Polski / Angielski / Niemiecki

NAJBLIŻSZE KURSY

Lekcje indywidualne online

Kopia 788x788 FB_ads_Online_guzowska_12.2020-2
Lekcja indywidualna online od

200,00 PLN

Ewa Guzowska –  altowiolista, solistka,  kameralistka. Profesor nadzwyczajny, doktor habilitowany Akademii Muzycznej im.Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu. 

Artystka prowadzi liczne kursy mistrzowskie dla altowiolistów na terenie kraju i zagranicą. Jej studenci zdobywają laury na konkursach oraz zajmują czołowe miejsca w orkiestrach na świecie.

Ewa Guzowska nagrała płyty z Sonatami na altówkę i fortepian  D. Szostakowicza, R. Clarke,  J.S.Bacha, J .Brahmsa, P. Hindemitha,  F. Chopina.

Posiada w swoim repertuarze znaczną ilość utworów polskich dedykowanych artystce.

wykształcenie:

Akademia Muzyczna w Poznaniu, Universität der Künste w Berlinie 

doświadczenie:

Komische Oper Berlin, Deutsche Symphonie Orchester Berlin, Berliner Kammer Orchester

nagrody i wyróżnienia: 

– Stypendium: Komische Oper Berlin, Deutsche Symphonie Orchester Berlin, Berliner Kammer Orchester,  

– Stypendium Ministerstwa Kultury i Sztuki

– Medal za upowszechnianie Kultury w Polsce

– nagrody na konkursach w kraju i za granicą

nagrania: 

Sonaty na altówkę i fortepian: D. Szostakowicza, R. Clarke, J.S.Bacha, J. Brahmsa, P. Hindemitha,  F. Chopina